Welkom
Nieuwsbrief
Foto van de week
Info
 » Diensten
 » Tarieven
 » Koninklijk besluit
 » Links
Contact
 
 

 

Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften

Hieronder vindt u documentatie van overheidswege aangaande de liftenproblematiek.

De recentste versie van het KB is op 19 december 2013 in het staatsblad gepubliceerd: 10 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van <liften>  

Sedert september 2010 is er op vraag van de Dienst Consumentenveiligheid van de FOD Economie een werkgroep opgericht waaraan diverse actoren zoals het NICM (Nationaal InformatieCentrum voor Medeeigenaars) en het Algemeen EigenaarsSyndicaat deelnemen. Naast hen is er het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.  Er is een delegatie van AGORIA die samen met iemand van KONE de industrie vertegenwoordigt. Ook de Regie der Gebouwen is vertegenwoordigd. Daarnaast zijn de EDTC's vertegenwoordigd door Vinçotte, SGS en KonHef die de werkgroep voorzit.

De doelstelling van deze werkgroep is om aanbevelingen te doen om het KB van 9 maart 2003 correct toe te passen in functie van de reële mogelijkheden en problemen die zich momenteel lijken voor te doen.

 

 

 
andere categorie

 PV overleg kabinet

     Proces verbaal over het overleg op het kabinet voor de wijzigingen aan het KB
 
Koninklijke Besluiten

 Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften

     Op 9 maart 2003 werd het Koninklijk Besluit genomen over de beveiliging van liften.

 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften

     Op 17 maart 2005 werd het Koninklijk besluit genomen tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften
  Copyright © 2024 Welkom | Nieuwsbrief | Contact