Welkom
Nieuwsbrief
Foto van de week
Info
 » Diensten
 » Tarieven
 » Koninklijk besluit
 » Links
Contact
 
 

 

Moderniseringen

Voor Syndici en eigenaars, bij moderniseringen, zoals o.a. aanpassingen volgens het KB-liften, 09/03/2003.

Stap 1 : Hoe wilt u het aanpakken ?

bulletZoekt u de goedkoopste oplossing op korte termijn ?
bulletZo goedkoop mogelijk, maar tegelijkertijd ook de slijtage wegwerken = zo efficiënt mogelijk.
bulletEen nieuwe lift of een grondige modernisering met meerwaarde.

Stap 2 : Bepaal een strategie.

bulletDe kosten spreiden ? Of juist sparen door zaken samen te nemen.
bullet

Kan de snelheid verlaagd worden om bepaalde wetgeving te  omzeilen ?

bulletZo ja, hoe doen we dat ? Elektronisch of mechanisch ?
bulletWat blijft er staan en hoe lang gaat dat nog mee ?
bulletWat is er zichtbaar van de vernieuwing ? Geeft dat een meerwaarde voor het gebouw ?
bulletIngewikkelde techniek betekent meer herstelkosten in de toekomst : kies voor éénvoud.

Stap 3 : Krijg wat u wilt !

bulletMaak zelf een duidelijke omschrijving onder de vorm van een lastenboek (Of laat deLiftIngenieur één voor u maken.)
bulletEen risicoanalyse of een keuringsverslag naar een firma sturen is onvoldoende om al uw wensen kenbaar te maken.
bulletVergelijk steeds verschillende firma's, de markt evolueert snel.
bulletVraag dat men u ter plaatse komt uitleggen en aantonen wat men juist aanbiedt en waarom.
bulletHou rekening met het onderhoudscontract.
bulletMaak een duidelijke overzichtstabel: merk en type, éénmalige kosten, jaarlijkse kosten, budgetten voor herstellingen, telkens over 25 jaar.
bulletMaak duidelijke afspraken en een duidelijke planning.
bulletZet alle afspraken op papier, door beide partijen te ondertekenen.
bulletGa tijdens de werken regelmatig naar de technische uitvoering kijken, en praat met de techniekers.
bulletKijk uw lift grondig na wanneer de werken zijn uitgevoerd: betalen is aanvaarden.
bulletLaat uw lift door iemand onafhankelijk nakijken één maand voor het verstrijken van de garantie.

 

Wat kan De Liftingenieur u aan meerwaarde bieden ?

A. Het eerste liftonderzoek.

Dit onderzoek en het bijhorende gedetailleerde rapport brengt u in verstaanbare mensentaal de nodige informatie over de toestand van uw lift.

Wat is herbruikbaar en wat is versleten ?

1. Motor
2. Besturing
3. Geleiders
4. Valbeveiliging en parachute
5. Deuren en sloten
We zwijgen nu even over telefoons, verlichting, verluchting, trapjes en laddertjes, want dat is voor iedereen toch al duidelijk.

Welke oplossingen bestaan er en wat kosten die ?

1. Zo goedkoop mogelijk wettelijk in orde geraken.
2. Goedkoop, maar ook wegwerken van slijtage.
3. Een compleet vernieuwde lift met hergebruik van onverslijtbare onderdelen.
4. Een "nieuwe" lift, eventueel met meer stopplaatsen.

Alle oplossingen worden duidelijk met voordelen en nadelen beschreven en u krijgt een heel precieze budgetraming.

Een selectie van de voor u nuttige informatie over de valkuilen en het mogelijke bedrog die op uw lift van toepassing kunnen zijn.

Persoonlijk advies aan de syndicus, raad van beheer en algemene vergadering.

B. Het lastenboek.

Waarom ?

1. Elk liftenmerk maakt haar eigen ongedetailleerde standaard offerte. Hierdoor is het voor de klant onmogelijk om te vergelijken. Meestal is het zeer onduidelijk wat ze allemaal wel en niet aanbieden.

2. De meeste offertes zijn meestal zeer klantonvriendelijk opgesteld.

3. De problemen en meerkosten zult u achteraf pas ontdekken...

Het lastenboek lost dit allemaal in één keer op.

Een zeer gedetailleerde tekst van ongeveer 25 à 30 bladzijden beschrijft tot in de kleinste details wat er moet gedaan worden, en waar er allemaal rekening mee moet worden gehouden.

Deze tekst is op maat van uw lift gemaakt door de beste experten met zeer lange ervaring in de liftenbranche.

Met deze tekst is het mogelijk om bij alle liftenfirma's precies hetzelfde te vragen. Hierdoor is een echte vergelijking mogelijk.

 

C. Opvolging van de werken

Alle onderhoud, keuringen en aanpassingen van liften gebeuren door technici die ver van huis en ver uit het zicht van hun baas werken. Bovendien is de schacht en de machinekamer meestal verboden toegang voor onbevoegden.

Alle quality-labels, verplichte keuringen en ISO-certificaten ten spijt, moeten we vaststellen dat een gerichte controle onmisbaar is om tot een correct afgewerkte lift te komen.

Onze experten weten wanneer en waar ze moeten controleren als we zeker willen zijn dat alles perfect wordt uitgevoerd.

Tijdens onze controles wordt alles gefotografeerd en op tekst gezet, zodat men tijdig de nodige correcties kan uitvoeren vooraleer alles terug dicht en onzichtbaar is gemaakt.

Wij controleren of de lift perfect in orde is en of alles overeenstemt met het lastenboek alvorens u de eindfactuur betaalt.

Het spreekt voor zich dat dit veel ellende en herhaling van kosten bespaart : achteraf klagen is meestal te laat.

  Copyright © 2024 Welkom | Nieuwsbrief | Contact